ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รับสมัครผู้ช่วยวิจัย

10/01/2017
อ่าน : 909 ล่าสุด : 2017-01-10 14:48:0310/01/2017 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น