จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ครุภัณฑ์วิจัยหลัก

10/01/2017
อ่าน : 1105 ล่าสุด : 2017-01-10 14:18:33


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


10/01/2017 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น