ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

17/01/2017
อ่าน : 572 ล่าสุด : 2017-01-18 07:51:39


         ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559ครั้งที่ 1 โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับสมัครข้อเสนอโครงการฯโดยกำหนดรับข้อเสนอโครงการครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2560  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 53/2560ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=Phd_Research

หรือติดต่อได้ที่คุณประพันธ์ พันเอกตา โทร 44829 หรืออีเมลล์ phantae@gmail.com,praphanph@kku.ac.th


17/01/2017 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น