ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย จะจัดอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และการใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลอง

24/01/2017
อ่าน : 649 ล่าสุด : 2017-01-24 09:52:21


          หน่วยสัตว์ทดลองฯ จัดการอบรม หลักเกณฑ์และการใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลอง แก่นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรที่ใช้บริการของหน่วยสัตว์ทดลอง โดยจัดอบรม ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร

24/01/2017 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น