ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดรับ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

31/01/2015
อ่าน : 482 ล่าสุด : 2015-02-09 04:53:38


ด้วยสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2558
     จึงใคร่ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน ร่วมส่ง เอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) จำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 และเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) จำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


15/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น