ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยขอต้อนรับนักศึกษาจาก Chang Gung University เพื่อศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย

07/02/2017
อ่าน : 777 ล่าสุด : 2017-02-07 14:20:05


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 -12.30 น. ผศ.เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Chang Gung University เพื่อศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


07/02/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น