ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ “Clinic & Pre-clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 1

10/02/2017
อ่าน : 939 ล่าสุด : 2017-02-10 15:55:06


        เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัยได้จัดโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 1 ในหัวข้อโครงการ “Introductory Research Forum : แนะนำนักวิจัยใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มข.” เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างอาจารย์นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากคลินิกและปรีคลินิก โดย ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวเปิดงานและ ผศ.เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ


10/02/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น