ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุม How to KM for Research Strategy

27/02/2017
อ่าน : 945 ล่าสุด : 2017-02-27 15:42:05


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัยได้จัดการประชุม "How to KM for Research Strategy" เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน  โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยคำ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ และนายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัยเป็นผู้กล่าวต้อนรับวิทยาก


27/02/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น