ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


จับมือทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ สุรนารี ผลิตงานวิจัย

07/03/2017
อ่าน : 890 ล่าสุด : 2017-03-07 16:43:14


 เมื่อเวลา 11.00 น. ( 7 มีนาคม 2560 ) รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ  คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผลิตงานวิจัยทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ ภายใต้กรอบแนวทางของความร่วมมือในบันทึกข้อตกลง  

   รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   กล่าวถึงขอตกลงครั้งนี้ว่า ในนามของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณท่านคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการร่วมมือในครั้งนี้  นับเป็นโอกาสอันดี ที่นักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีความเข้มแข็งด้านการวิจัย ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือด้านวิชาการ และการผลิตงานวิจัยทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ

    ซึ่งในการร่วมลงนามครั้งนี้ มี ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมคณาจารย์ และแขกผู้เกียรติของทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมหนองแวง  ชั้น 6 สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


07/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น