ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้มาตรฐานอาหารและยา : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์

29/03/2017
อ่าน : 490 ล่าสุด : 2017-03-13 15:39:03


       ฝ่ายวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารและยาผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ (F.M.103) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านที่สนใจตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560  ตามลิ้งค์การตอบรับนี้ https://goo.gl/HgY8dY ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา มูลตรี หรือ คุณธนายุทธ สังข์อินทร์ กองบริหารงานวิจัย โทรภายใน 48189 อีเมล jintmo@kku.ac.th หรือ thanayuts@kkumail.com


13/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น