ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "รณรงค์การลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง"

08/03/2017
อ่าน : 386 ล่าสุด : 2017-03-22 10:15:10


      ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในจังหวัดขอนแก่น จัดทีม 3 คนเพื่อส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ในหัวข้อ "รณรงค์การลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง" ความยาว 3-3.5 นาที ลงใน Youtube โดยเนื้อหาของคลิปจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับโซเดียม อาหารที่มีโซเดียม อันตรายจากโซเดียมที่มากเกินไป ซึ่งรางวัลจะพิจารณาจากจำนวนยอดไลค์ สามารถส่งรายชื่อสมาชิกในทีมพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อ ชื่อโรงเรียน ส่งคลิปมาที่ อีเมล์ bhudba@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 8-31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการจะพิจารณาความถุกต้องของเนื้อหาและแจ้งผลตอบกลับรับการเข้าประกวดให้ทราบเพื่อเริ่มเผยแพร่ สิ้นสุดการนับ Like วันที่ 30 เมษายน 2560 ทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากคณะกรรมการเพื่อมารับรางวัล


22/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น