ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรม "ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หลักการ ที่ควรรู้ของบคุลากรฝ่ายวิจัย"

24/03/2017
อ่าน : 772 ล่าสุด : 2017-03-27 15:20:00


      ฝ่ายวิจัยได้จัดการอบรมในหัวข้อ "ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หลักการ ที่ควรรู้ของบคุลากรฝ่ายวิจัย" เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5310 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทย์ศาสตร์ โดยในการอบรมครั้งนี้ คุณรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


27/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น