ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมทบทวนกลยุทธ์ฝ่ายวิจัย ประจำปี 2560

15/02/2017
อ่าน : 689 ล่าสุด : 2017-03-28 10:56:14


     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 5310 อาคารเวชวิชชาคาร ฝ่ายวิจัยได้จัดการประชุม "ทบทวนกลยุทธ์ฝ่ายวิจัย ประจำปี 2560" เพื่อทบทวนแผนงานและการปฎิบัติงานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับพันธกิจ ผลผลิต ตัวชี้วัด และสถาการณ์ใรปัจจุบัน โดย ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมครั้งนี้


28/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น