ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการทุนวิจัยลอรีอัลประเทศไทยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 15

13/03/2017
อ่าน : 613 ล่าสุด : 2017-03-29 10:54:38


ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ปีที่ 15 โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะพิจารณามอบทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท สำหรับสตรีนักวิทยาศาสตร์ที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) และต้องอยู่รหะว่างดำเนินการ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-684-3000, 02-684-1942 และ 02-684-3192 หรือ beauty@th.loreal.co.th (รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบลิ้งด้านล่าง)

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


29/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น