ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กิจรรมทำบุญตักบาตร หน่วยสัตว์ทดลอง

06/08/2014
อ่าน : 602 ล่าสุด : 2015-02-08 17:00:24


หน่วยสัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัย ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเเด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดย มีผู้บริหารฝ่ายวิจัย บุคลากร เเละนักศึกษาแพทยศาสคร์ เข้าร่วมกิจกรรม

06/08/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น