ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว มอบดอกไม้และของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยคนใหม่

17/12/2014
อ่าน : 695 ล่าสุด : 2015-02-13 15:31:19


วันที่ 17 ธันวาคม 2557 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาโรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASSAP)พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม  ได้มอบดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ซึ่งได้รับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ 5202A สำนักงานฝ่ายวิจัย ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร

18/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น