ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0

04/08/2017
อ่าน : 559 ล่าสุด : 2017-03-31 10:52:01


     ฝ่ายวิจัย ขอเชิญชวนร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0 ท่านที่สนใจเข้าสมัครและรับบทความพร้อมชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม https://conference.kku.ac.th/cola/conference/r/pm2017 หรือโทร. 043-203124 อีเมล cola.conference@gmail.com

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


31/03/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น