ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2560

03/04/2017
อ่าน : 583 ล่าสุด : 2017-04-04 15:07:21


ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2559 ซึ่งงานมอบรางวัลได้ขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลมีรายนามดังนี้ 


04/04/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น