ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาแพทย์ จากกิจกรรม KKU-ICEM 2017

02/04/2017
อ่าน : 798 ล่าสุด : 2017-04-04 16:09:03


     ฝ่ายวิจัย เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาแพทย์ จากกิจกรรม "2nd Khon Kaen University's International Challenge of Emergency Medicine and realated Basic Science (KKU-ICEM) 2017" ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบันทั้งไทยและต่างชาติ เข้าเยี่ยมชมฝ่ายวิจัย ณ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 


04/04/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น