ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ “Clinic & Pre-clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 2

07/04/2017
อ่าน : 834 ล่าสุด : 2017-04-10 10:03:12


  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 11.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัยได้จัดโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อโครงการ “Tumor Genetics” เพื่อให้อาจารย์นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากคลินิกและปรีคลินิกนำเสนอเทคนิคและข้อมูลในการทำวิจัย โดย ผศ.เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน


10/04/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น