ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมวิชาการ นักวิจัยใหม่ มข. 2560

04/06/2017
อ่าน : 676 ล่าสุด : 2017-04-25 10:40:33


ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ นักวิจัยใหม่ มข. ในหัวข้อ "นักวิจัยใหม่ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยไทย 4.0 (Young KKU Researchers Towards Thai University 4.0)" ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนดิ์ โอเทล จ.ขอนแก่น ท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอบทความ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ : irc.kku.ac.th/2017 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 12 พฤษภาคม 2560  หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณวราภรณ์ ผิวพรรณงาม โทร.043-203177, 42758, 085-024-7188 อีเมล. warapornp@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


25/04/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น