ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การใช้งานโปรแกรมเก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพ (Biobank)

23/05/2017
อ่าน : 566 ล่าสุด : 2017-04-25 13:17:14


ฝ่ายวิจัยใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรบในหัวข้อ การใช้งานโปรแกรมเก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพ (Biobank)  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.45-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับสิทธฺิ์ในการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม Biobank เพื่อทำการจัดเก็บและรวมรวมตัวอย่างชีวภาพและนำไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ อีกทั้งลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรมในงานฟรี 


สนใจตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ทางอีเมล์ khanthawudk@gmail.com หรือโทร 63309, 043363309

ตั้งแต่วันนี้- 22 พฤษภาคม 2560


25/04/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น