ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

11/05/2017
อ่าน : 716 ล่าสุด : 2017-05-11 09:38:23


    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักวิจัย/นักประดิษฐ์ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยเพื่อขึ้น“บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” ท่านที่สนใจสามารถนำเสนอข้อมูลผลงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยกรอกรายละเอียดแบบขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยได้ที่ http://www.thaiinvention.nrct.go.th/main/login.php

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


11/05/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น