ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การเปิดรับสมัครทุนฯ ของคณะแพทยศาสตร์

15/06/2017
อ่าน : 676 ล่าสุด : 2017-06-16 11:15:18


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


15/06/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น