ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช - มข ปีงบประมาณ 60

27/06/2017
อ่าน : 724 ล่าสุด : 2017-06-27 15:40:16


   ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ “การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560” เพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

   ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ตามโครงการดังกล่าวโดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด แล้วส่งไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย (ชั้น 2) สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม2560 สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://ora.kku.ac.th และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยตามเอกสารแนบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุนิสา แสงเหลา

Email : sunido@kku.ac.th

โทร. 42131, 043-203177, 084-6426702

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


27/06/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น