ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รองศาสตราจารย์สมชาย ปิ่นละออ และทีมบัณฑิตศึกษา ร่วมอวยพรปีใหม่ให้ฝ่ายวิจัย

26/12/2014
อ่าน : 824 ล่าสุด : 2015-02-12 16:50:48


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 รองศาสตราจารย์สมชาย ปิ่นละออ และทีมบัณฑิตศึกษา อวยพรปีใหม่ที่ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     โดยมีท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ และบุคลากรฝ่ายวิจัย รับการอวยพร ณ สำนักงานฝ่ายวิจัย ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


29/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น