ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Submit online

13/07/2017
อ่าน : 620 ล่าสุด : 2017-07-12 16:13:16


    ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การอบรม “การใช้งานระบบ Submit Online” เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบและสามารถยื่นแบบเสนอโครงการผ่านระบบได้อย่างเรียบร้อย จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย ผู้รับผิดชอบงานวิจัยของภาควิชาหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 อาคารเรียนรวม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/MQq4yt

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


12/07/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น