ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยได้รับรางวัล KM Awards 2017

14/07/2017
อ่าน : 591 ล่าสุด : 2017-07-25 13:36:59


   ขอแสดงความยินดีกับฝ่ายวิจัย ที่ได้รับรางวัล KM Awards 2017 : หน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ 

เนื่องในงานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ : Share & Learn ประจำปี 2560   วันที่ 14 กรกฎาคม 2560


25/07/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น