ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560

02/08/2017
อ่าน : 473 ล่าสุด : 2017-08-02 18:16:5102/08/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น