ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมเชิงปฏิบัติการ GLP & Basic Instruments

28/08/2017
อ่าน : 685 ล่าสุด : 2017-08-03 10:59:23


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ GLP & Basic Instrument

  • รอบที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2560
  • รอบที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2560

ณ ห้อง 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุกานดา โทร.63355

** ผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมนี้จะไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือวิจัยกลาง **


03/08/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น