ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Thailand Research Expo 2017

23/08/2017
อ่าน : 480 ล่าสุด : 2017-08-03 15:12:48


   ฝ่ายวิจัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 : Thailand Research Expo 2017”:Thailand Research Expo 2017 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การประชุม/สัมมนา การถ่ายทอดเทคนิค นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 และการมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

   ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภาคการประชุม ผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 || ภาคนิทรรศการ สามารถเข้าชมงานได้ตลอดการจัดงาน


03/08/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น