ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

24/07/2017
อ่าน : 827 ล่าสุด : 2017-08-03 17:00:58


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/08/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น