ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Professor. Yukifumi Nawa อวยพรปีใหม่ ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์

26/12/2014
อ่าน : 551 ล่าสุด : 2015-02-10 09:20:47


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 Professor. Yukifumi Nawa Manuscript Editor อวยพรปีใหม่ที่ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และบุคลากรฝ่ายวิจัย รับการอวยพร ณ สำนักงานฝ่ายวิจัย ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น