ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การบรรยาย หัวข้อ "การสนับสนุนและการให้บริการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

16/08/2017
อ่าน : 637 ล่าสุด : 2017-08-04 14:50:03


    ฝ่ายวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ “การสนับสนุนและการให้บริการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์

    ในการนี้จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย อาจารย์และบุคลากร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยสามารถตอบแบบตอบรับที่เสนอมาพร้อมนี้หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/43      ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


04/08/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น