ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC

28/08/2017
อ่าน : 895 ล่าสุด : 2017-08-31 10:27:24


     ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดี กับ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ECKKU ที่ได้รับรางวัล Outstanding IRB/REC award ในการประชุม Thailand Toward Excellent in Clinical Trials (ThaiTECT) 2017


31/08/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น