ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา

30/08/2017
อ่าน : 776 ล่าสุด : 2017-08-31 10:27:24


     ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาตร์ สังกัดหน่วยสัตว์ทดลอง งานบริการวิชาการและวิจัย ได้รับการคัดเลือกเป็น "ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่นที่ปฏิบัติงาน 10-24 ปี คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560"


31/08/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น