ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การขอรับการพิจารณา “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปี 2560”

08/09/2017
อ่าน : 486 ล่าสุด : 2017-09-08 14:25:07


     ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการพิจารณา “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปี 2560” ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1494/2559

     โดยนักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอรับการพิจารณา กรุณาบันทึกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของท่าน (ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน) ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งไปยัง กองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะขอรับรางวัล ในปี 2560 นักวิจัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤติกา แดงรัตน์ E-mail : ckriti@kku.ac.th โทร. 043-203177 หรือ 42128

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


08/09/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น