ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ตลาดนัดเปิดโลกวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “วิจัยขาย

23/09/2017
อ่าน : 538 ล่าสุด : 2017-09-14 11:39:34


     ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ตลาดนัดเปิดโลกวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ โดยภายในงานเป็นการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0

     ในการนี้ ฝ่ายวิจัย ใคร่ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดย ไม่เสียใช้จ่ายใดๆ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 02-5612445 ต่อ 517,518,519 โทรสาร. 02-5790109,02-5790455


14/09/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น