ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมจัดทำ Work Process บุคลากรฝ่ายวิจัย

24/12/2014
อ่าน : 878 ล่าสุด : 2015-02-09 12:06:26


ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรของฝ่ายวิจัย เพื่อจัดทำ Work Process เพื่อมอบหมายงานให้กับบุคลากร โดยท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์และผู้บริหาร เป็นผู้มอบหมายงาน

26/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น