ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2561

01/10/2017
อ่าน : 1013 ล่าสุด : 2017-10-09 11:14:52


     ขอเชิญนักวิจัย เสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2561 ผ่านระบบ Submit Online ที่เว็ปไซต์ฝ่ายวิจัย http://mdresearch.kku.ac.th/submitinfo/proposal ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


09/10/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น