ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานการใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัยโดยใช้ Beamline: 1.1W Multiple x-ray techniques

19/10/2017
อ่าน : 494 ล่าสุด : 2017-10-12 16:13:10


     ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงาน การใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัยโดยใช้ Beamline: 1.1W Multiple x-ray techniques ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มผลงานการวิจัยให้มีสักยภาพสูง รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีผลกระทบสูงและเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

     ในการนี้ ฝ่ายวิจัยจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/OywgdcdayjBEg1ar1 รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ หรือสอบถามได้ที่ นายธนายุทธ สังข์อินทร์ โทร. 095-6656407 โทรสาร. 043-203177 E-mail : thanayuts@kkumail.com

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


12/10/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น