ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


International Research Summit on Zebrafish Aquarium Establishment for Cancer Research hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU

06/11/2017
อ่าน : 449 ล่าสุด : 2017-10-24 10:09:18


     ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การบรรยาย “International Research Summit on Zebrafish Aquarium Establishment for Cancer Research hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU” เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาปลาม้าลายเป็นสัตว์ทดลองทางด้านโรคมะเร็งทดแทนการใช้หนูทดลอง โดยได้รับเกียรติจาก School of Medicine, Nankai University มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ซึ่งการอบรมจะจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1

     ในการนี้ ฝ่ายวิจัยจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/GE5iAE ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมต่อไป (จำนวนจำกัด 50 ท่าน)

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


24/10/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น