ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


นักศึกษาแพทย์ ปี3 คว้ารางวัล 1st Winner ระดับนานาชาติด้านผลงานวิจัย นำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอกย้ำภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

30/10/2017
อ่าน : 736 ล่าสุด : 2017-10-30 11:12:27


     นางสาวศรมน ชัยชาญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยในรูป Oral presentation ในการประชุม International Scientific Competition of Medical Fiesta 2017 ซึ่งจัดขึ้นที่ Faculty of Medicine, Brawijaya University, เมือง Malang ประเทศ Indonesia ระหว่างวันที่ 26-29 October 2017 โดยสมัครเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Literature review ใน Theme ของ Holistic approach to genitourinary diseases ในชื่อเรื่อง A review of self-sampling for human Papillomavirus in developing countries โดยนักศึกษาได้ทำการอ่านทบทวนผลงานตีพิมพ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในวารสารระดับนานาชาติหลายเรื่อง และนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ และได้ส่งบทคัดย่อเข้าไปสมัคร และเดินทางไปนำเสนอแบบปากเปล่าและตอบคำถามกับคณะกรรมการที่ประเทศอินโดนีเซีย ในการแข่งขัน Theme นี้ ศรมนเป็นคนไทยคนเดียวที่เข้าแข่งขัน กับผู้ร่วมสมัครที่มาแบบเป็นทีมจำนวน 9 ทีม (เป็น 1 ใน 10 ที่เข้าแข่งขัน) ผลการประกวด นศพ.ศรมน ชัยชาญ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (1st Winner of Literature Review) และได้รับ Best Female delegate อีก 1 รางวัล ด้วยค่ะ

     การนำเสนอครั้งนี้ นศพ.ศรมน ได้รับคำปรึกษาและแนะนำจาก ศ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ศ.ผิวพรรณ และ ศ.วันชัย มาลีวงษ์ และได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์

     ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และรู้สึกดีใจที่นักศึกษาของเราให้ความสนใจในการศึกษาผลงานวิจัยและสามารถไปแข่งขันกับนานาชาติและคว้ารางวัลมาได้ นับเป็นตัวอย่างที่ดี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาแพทย์ ที่นำชื่อเสียงด้านการมีผลงานวิจัยที่เป็น Literature review ในระดับนานาชาติครั้งนี้

ข่าวโดย เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0014851&l=th


30/10/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น