ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม การใช้งานเครื่องมือวิจัย หัวข้อ “เทคนิค และการประยุกต์ใช้ Raman Spectroscopy ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์”

09/11/2017
อ่าน : 690 ล่าสุด : 2017-11-08 14:28:29


     ฝ่ายวิจัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม การใช้งานเครื่องมือวิจัย หัวข้อ “เทคนิค และการประยุกต์ใช้ Raman Spectroscopy ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เวลา 08.30-12.00 : บรรยาย ณ ห้อง 5311 อาคารเวชวิชชคาร

เวลา 13.00-15.30 : สาธิตการใช้งานเครื่องมือ ณ ห้อง 5416 อาคารเวชวิชชาคาร

     สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ คุณกฤษณา โทร.63309 หรือ mkrisanat@gmail.com


30/10/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น