ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


International Research Summit โดยวิทยากรจาก School of Medicine, Nankai University, PR China

06/11/2017
อ่าน : 787 ล่าสุด : 2017-11-09 09:15:55


     เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-16.30 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม International Research Summit โดยวิทยากรจาก School of Medicine, Nankai Universityให้เกียรติมาบรรยาย ในการมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2560 เพื่อหารือในกิจกรรมความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่าง School of Medicine, Nankai University, PR Chana และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

1. Studying new genes regulating angiogenesis inZebrafish by Dr. Yi Shi (SkypeConference)

2. Design, preparation and immunological evaluation ofDengue vaccine candidates by Dr. Yonghui Liu

3. A mesenchymal stem cell niche in mouse incisor byDr. Longlong Wang

ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา และนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย


08/11/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น