ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Flow Cytometry: Principle and Research Applications Using BD FACSAria III”

28/11/2017
อ่าน : 688 ล่าสุด : 2017-11-09 09:30:25


     ฝ่ายวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Flow Cytometry: Principle and Research Applications Using BD FACSAria III” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุม 5314 (3C) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://goo.gl/forms/rGzlGE5jsUuH39WD2


09/11/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น