ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”

30/11/2017
อ่าน : 513 ล่าสุด : 2017-11-16 09:49:11


     ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 .ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และดำเนินงาน ในหัวข้อ “ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” โดยโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

     ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถลงทะเบียน ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ สามารถส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดได้ที่ email : cascapkku2017@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

Download !! ใบสมัครและตัวอย่างบทคัดย่อได้ที่ www.cascap.in.th และ www.cascap.info


16/11/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น