ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 10

27/11/2017
อ่าน : 584 ล่าสุด : 2017-11-16 10:31:31


     ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 10 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (Pre-conference workshops) และ วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 (Conference) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น


16/11/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น