ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญชวนสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

01/12/2017
อ่าน : 568 ล่าสุด : 2017-12-01 14:06:52


          ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ สมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 (โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากเอกสารแนบท้าย)  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560 หรือ ดูรายลเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ สกว. ที่  http://industry.trf.or.th  หรือติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


01/12/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น