ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมเปิดโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากลและร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษ

21/12/2017
อ่าน : 577 ล่าสุด : 2017-12-06 14:46:36


          ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้ง “โครงการ ขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project)”โดยมีความร่วมมือกับ ฝ่ายสารสนเทศ หน่วยมะเร็ง ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภาควิชาคลินิก และปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการวิจัยให้ได้บทความต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ ในรูปแบบ retrospective study, review article, systematic review หรือ prospective study ในวารสารระดับนานาชาติ

          ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเปิดโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project) และร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.45 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ระบบลงทะเบียนประชุมออนไลน์ของฝ่ายวิจัย http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/46 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมอาหารว่าง/ อาหารกลางวันต่อไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริญญา Email: sirinsu@kku.ac.th โทร.67057

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


06/12/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น